Závěrečné práce

Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na VŠPP. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

Vyhledávání   Přehled dle pracoviště   Přehled dle vedoucího   Přehled dle oponenta   Přehled dle studijního programu

Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.1.2008. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete vyhledávat závěrečné práce na VŠPP zadáním názvu, autora či klíčového slova. Výsledný výpis je možné omezit na určitý typ práce, pracoviště a univerzitní období.

Závěrečná práce:  
Hledat v polích: název    autor    klíčová slova
Omezit na stav:

Typ závěrečné práce:
Bakalářská práce
Diplomová práce

  
Pracoviště:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

  
Univerzitní období:
následující období
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
starší období
nezadáno

Jazyk:
Čeština
Angličtina
Slovenština
nezadáno