Záverečné práce

Aplikácia slúži na vyhľadávanie záverečných prác na VŠPP. Záverečné práce je možné vyhľadávať zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Ďalšou možnosťou je tvorba prehľadov pre dané pracovisko, vedúceho práce alebo študijný program.

Vyhľadávanie   Prehľad podľa pracoviska   Prehľad podľa vedúceho   Prehľad podľa oponenta   Prehľad podľa študijného programu

Povinnosť odovzdávať záverečnú prácu v elektronickej podobe bola stanovená od 1.1.2008. Práce odovzdané pred týmto dátumom nemusia byť v systéme vložené.

Pomocou nasledujúceho formulára môžete vyhľadávať záverečné práce na VŠPP zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Výsledný výpis je možné obmedziť na určitý typ práce, pracovisko a univerzitné obdobie.

Záverečná práca:  
Hľadať v poliach: názov    autor    kľúčové slová
Obmedziť na stav:

Typ záverečnej práce:
Bakalárska práca
Diplomová práca

  
Pracovisko:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

  
Univerzitné obdobie:
nasledujúce obdobie
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
staršie obdobie
nezadané

Jazyk:
Čeština
Angličtina
Slovenčina
nezadané