Systémoví integrátori

Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

PracoviskoSystémový integrátorTelefón
E-mail
Kancelária
-- neuvedené --
-- neuvedená --
-- neuvedené --
-- neuvedená --
+420 595 228 145
nikola.najzarova [at] vspp.cz-- neuvedená --

Spoločná e-mailová adresa pre všetkých integrátorov je uis [at] vspp.cz.