Potvrzení úplnosti zadání

závěrečná práce!potvrzení úplnosti zadání

Aplikace Potvrzení úplnosti zadání slouží k nastavení kompletnosti, respektive nekompletnosti zadání zvolené závěrečné práce.

Zadání závěrečné práce, které je označeno jako nekompletní, může je student editovat. Jakmile vedoucí práce považuje zadání práce za hotové, provede jeho zkompletnění stisknutím tlačítka , čímž studentovi editaci zadání uzavře.

V případě potřeby má vedoucí práce možnost studentovi kdykoliv editaci uzavřeného zadání opět povolit stisknutím tlačítka .

Zadání práce jsou po založení automaticky odemčena a zpřístupněna studentovi k editaci.