Vrácení závěrečné práce

Aplikace Vrácení závěrečné práce umožňuje vrátit závěrečnou práci autorovi k přepracování. Vrátit lze práci, která je studentem řádně odevzdána, připravena k převodu nebo posouzena.

Operace vrácení práce je rozdělena do dvou kroků, aby se zamezilo případnému omylu. Nejdříve se stiskne tlačítko a následně se operace potvrdí stisknutím tlačítka . Tímto je vrácení práce jejímu autorovi dokončeno. O vrácení práce je autor automaticky informován e-mailem, který obsahuje výzvu, aby kontaktoval vedoucího práce a po provedení požadovaných úprav vložil práci znovu do informačního systému.

Při vrácení práce k přepracování je automaticky zrušeno i schválení zadání práce. Zadání je možné upravit a následně musí být znovu schváleno.