Stanovení oponentů

Aplikace Stanovení oponentů umožňuje stanovit oponenty závěrečné práce. Oponenta vkládá k závěrečné práci vedoucí závěrečné práce.

U bakalářských a diplomových prací bývá zpravidla jeden oponent. Navržené oponenty následně schvaluje vedoucí pracoviště.

Oponenta je možné přiřadit ze všech osob evidovaných v UIS, případně je možné přidat oponenta jako externího pracovníka (není uživatelem UIS).

Jméno oponenta se zadá do vyhledávacího pole a stiskne se tlačítko . Pro vyhledávání mezi externími pracovníky je třeba zatrhnout pole Hledat v externích pracovnících. Oponent se zvolí se seznamu dohledaných osob a potvrdí tlačítkem .

Není-li požadovaná osoba v seznamu, je nutné ji založit. Externistu zakládá systémový integrátor přes aplikaci Správa osob, externího pracovníka lze přidat kliknutím na odkaz Přidat oponenta, který je umístěn v nápovědném textu. Takto vloženému oponentovi není zakládán uživatelský účet v UIS. Z tohoto důvodu se tento postup nedoporučuje. Stanovení oponenta tímto způsobem je následující: z formuláře se zvolí tituly před jménem ve správném pořadí, vepíše se jméno a příjmení, zvolí se tituly za jménem, státní příslušnost, pohlaví, vepíše se e-mailová adresa. Kliknutím na  je oponent práce vložen.

Po přídání je oponent evidován jako navržený a čeká na schválení příslušným pracovníkem. Odpovědný pracovník je na nový návrh oponenta upozorněn e-mailovou zprávou. Po schválení je oponentovi zaslán e-mail o jeho jmenování. Neschválený oponent nemůže vložit posudek práce. Je-li vkládána historická závěrečná práce a s ní i oponent, nemusí se oponent schvalovat.

Seznam evidovaných oponentů je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Stav je zobrazován stav schválení oponenta. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Zpráva je možné oponentovi zaslat e-mailovou zprávu z poštovní schránky UIS (nemá-li oponent evidovánu e-mailovou adresu, ikona se nezobrazuje). Oponenta lze odebrat jeho označením a kliknutím na .