Rozhodnutí o podobnosti

Aplikace Rozhodnutí o podobnosti se nabízí v případě, že byla práce v systému Theses vyhodnocena jako podezřelá. Pokud taková situace nastane, je úkolem vedoucího práce posoudit, zda je srovnávaná práce potvrzeným plagiátem vůči každé zjištěné podobnostosti či nikoliv. Přístup do aplikace v režimu prohlížení je umožněn i autorovi práce.

O podezření ze shodnosti práce s jinou je automatickým e-mailem informován jak autor, tak vedoucí práce.

Seznam všech zjištěných podobností je zobrazen v přehledové tabulce. Hodnota uvedená ve sloupci Podobnost určuje míru podobnosti závěrečné práce s porovnávaným zdrojem. Ve sloupci Rozhodnutí je pomocí ikon rozlišen stav udělení rozhodnutí. Je-li rozhodnutí uděleno, zobrazuje se zde rovněž jméno osoby, která rozhodnutí udělila a datum udělení.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Protokol lze stáhnout soubor ve formátu PDF, který obsahuje protokol o vyhodnocení podobnosti obou dokumentů. Ikona ve sloupci Zobrazit umožňuje zobrazit informace o nalezených shodách přímo v systému Theses. Pro přístup je však nutné mít přihlašovací údaje do systému Theses.

Rozhodnutí o podobnosti se k vybraným zdrojům přidá jejich označením a stisknutím příslušného tlačítka pod seznamem nalezených shod:

  • – stisknutím tlačítka bude práce označena za potvrzený plagiát vůči vybranému zdroji.

  • – stisknutím tlačítka bude práce označena za originální vůči vybranému zdroji.

Rozhodnutí je možné udělovat ke všem srovnávaným zdrojům. Jakmile je však alespoň jedna shoda označena jako potvrzený plagiát, je možné tlačítkem označit celou práci za plagiát a další zdroje již není třeba kontrolovat (k další kontrole již není důvod). Jsou-li všechny dílčí podobnosti označeny za nepotvrzené (práce je originální), zobrazí se tlačítko .

Po zadání definitivního rozhodnutí již není možné provádět dílčí rozhodnutí o podobnostech s jednotlivými zdroji. Zadání celkového rozhodnutí je nevratná operace.