Vkládání posudku závěrečné práce

Aplikace Vkládání posudku závěrečné práce umožňuje vedoucímu a oponentovi vkládání a tisk posudků závěrečné práce.

Vkládání posudků může být podmíněno dokončením kontroly systémem pro odhalování plagiátů.

Aplikace je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zobrazeny informace o závěrečné práci a přehled povinností, které má vedoucí práce nebo oponent splnit a jejich stav. Ve druhé části se nachází záložky pro zadání posudku. Význam záložek je následující:

  • Vložit posudek – posudek se vloží v podobě souboru v podporovaném formátu (formát je uveden v aplikaci (např. PDF, DOC apod.)). Nejprve se v poli Posudek zvolí osoba, za kterou je posudek vkládán a následně se přes tlačítko dohledá soubor s posudkem. Vybraný posudek se uloží do systému stisknutím tlačítka . Uživatelé s oprávněním zp-spec-posudky-e mohou vkládat i další posudky (např. rozdílový posudek při neshodě vedoucího a oponenta).

  • Zadat posudek – posudek se vloží přes připravený formulář. Posudek se vkládá v jazyce instalace. Formulář se může lišit podle typu závěrečné práce. Formulace otázek pro vedoucího práce a pro oponenta se může lišit.

    Vyplněný formulář se musí uložit tlačítkem . Jakmile jsou údaje ve formuláři zadané, je nutné posudek uzavřít tlačítkem – po tomto kroku je posudek považován za kompletní. O vložení posudku je autor práce informován e-mailovou zprávou. Z posudku vloženého přes formulář se automaticky vytvoří PDF soubor, který je možné otevřít nebo uložit v počítači. V závislosti na nastavení UIS a typu závěrečné práce jsou posudky studentům zveřejňovány okamžitě, nebo s odstupem několika dní. Pokud bude zveřejnění posudku autorovi práce odloženo, zobrazuje se v aplikaci informace o počtu dní, o které bude zpřístupnění posudku odloženo. Termín zpřístupnění posudku autorovi práce je uveden v informačním e-mailu zasílaném při uzavření posudku.

    Hlediska hodnocení závěrečné práce se vybírají podle fakulty pracoviště, na kterém je práce vedena.
Způsob, jakým je zadáván posudek závěrečné práce, je závislý na konfiguraci systému.

V závislosti na nastavení jednotlivých typů závěrečných prací může vedoucí práce vložit posudek i za oponenta, a to stejným způsobem jako svůj posudek. Vložený posudek je možné smazat kliknutím na ikonu . Kliknutím na ikonu lze obnovit editaci uzavřeného posudku. Posudek lze vložit i k historickým pracím, zde však vložený soubor s posudkem nelze smazat.