Seznam všech vložených a odevzdaných souborů

odevzdávárna!porovnávání pracíPorovnávání prací

Aplikace zobrazuje seznam všech vložených souborů od všech studentů z odevzdávárny a uvádí stav, v jakém se jednotlivé soubory nacházejí. Dále zobrazuje výsledky jejich kontrol v systému Odevzdej.cz a umožňuje vyučujícímu se k výsledkům vyjadřovat.

Seznam všech souborů vložených a odevzdaných souborů do vybrané odevzdávárny je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam lze omezit připravenými filtry, případně ho lze rozšířit o sloupce Odevzdáno, BodyPoslední změna, v případě rozpisové odevzdávárny navíc o sloupce Téma, SkupinaVložil. Význam sloupců seznamu:

 • Odevzdal – jméno osoby, která soubor odevzdala, nemusí se vždy shodovat se jménem autora práce.

 • Odevzdáno – datum odevzdání souboru.

 • Body – body za práci přidělené vyučujícím.

 • Operace – ikony pro vložení bodů a zobrazení podrobnějších údajů o odevzdaných pracích:

  •  Soubory a body – přes ikonu je možné zobrazit seznam odevzdaných souborů, které zde lze stáhnout, dále lze studentovi přidělit body a připsat poznámku k uděleným bodům, vrátit práci k doplnění, včetně vepsání důvodu vrácení, a zařadit tak studenta mezi ty, kteří ještě práci neodevzdali.

  •  Přehled odevzdání – zobrazen je podrobný přehled stavů odevzdávání práce.

 • Práce – název odevzdaného souboru.

 • Stav – popisuje stav, ve kterém se soubor právě nachází, je vyjádřen barevnou značkou. Stavy, v nichž se soubor může nacházet, jsou popsány v legendě pod seznamem.

 • Poslední změna – datum, kdy došlo k poslední změně, jako je odeslání souboru do Odevzdej.cz, stažení výsledku porovnávání, či označení za plagiát nebo originál.

 • Rozh.odevzdávárna!porovnávání prací!seznam podobných prací – hodnota ve sloupci Rozhodnutí obsahuje počet podobných prací s vloženým rozhodnutím/celkový počet podobných prací. Kliknutím na hodnotu se zobrazí tabulka se seznamem všech podobných souborů se zvoleným srovnávaným souborem. Vyučující zde posuzuje podobnost (označuje porovnávaný soubor za originální nebo shodný) s každým zde uvedeným souborem.

  Pokud podobný soubor pochází z UIS, musí se k jeho podobnosti vyjádřit i vyučující, v jehož odevzdávárně je soubor uložen. Zde je pak zobrazeno, zda se již k podobnosti vyjádřil, či nikoliv (dolní ikona ve sloupci Rozhodnutí).

  Pokud podobný soubor pochází z jiného informačního systému, čeká vyjádření jen na vyučujícího Vysoké školy podnikání a práva, a.s..

  Červeně jsou označeny soubory, které byly odevzdány do systému dříve, než srovnávaný soubor. Ve sloupci Podobnosti lze kliknutím na ikonu odevzdávárna!porovnávání prací!protokol o vyhodnocení stáhnout soubor ve formátu PDF, který obsahuje protokol o vyhodnocení podobnosti dokumentů.

  Rozhodnutí o podobnostiodevzdávárna!porovnávání prací!rozhodnutí o podobnosti srovnávaného souboru s označeným souborem se ukládá tlačítky:

  • – stisknutím tlačítka bude srovnávaný soubor označen za shodný.

  • – stisknutím tlačítka bude srovnávaný soubor označen za originální.

 • Max. scóre – hodnota uložená ve sloupci je přebírána ze serveru Odevzdej.cz a vyjadřuje podobnost s jinými pracemi, jejichž seznam lze zobrazit ve sloupci Rozh. Pokud není vložena žádná hodnota a ve sloupci Stav je zelená značka, byla práce označena za originální.

  Sloupec Rozh.Score se v tabulce zobrazí, jakmile je zkontrolována alespoň jedna práce.
 • Vloženo – datum vložení souboru.

 • Stáhnout – kliknutím na ikonu se stáhne soubor s odevzdanou prací.

Tlačítkem umístěným pod seznamem lze označené práce, které jsou v určitém stavu (u souboru probíhá kontrola shodností, soubor je bez rozhodnutí vyučujícího, soubor je originální, soubor je shodný s jiným souborem) vrátit ke kontrole do Odevzdej.cz. Stisknutím tlačítka budou ihned smazána skóre a rozhodnutí přidělená všemi zúčastněnými stranami se vztahem ke zvoleným souborům. Tyto práce budou v nejbližším termínu odeslány ke kontrole do Odevzdej.cz.