Manipulace se studenty na termínu

Aplikace Manipulace se studenty na termínu umožňuje vyučujícím přidávat nebo odebírat studenty z termínu zvoleného předmětu. Aplikace je ošetřena tak, aby bylo možno přidat pouze studenty, kteří vyhovují parametrům termínu a kteří ještě nemají vyčerpán počet platných pokusů na zkoušku a zároveň nemají úspěšně ukončen předmět. Přihlašovat ani odhlašovat nelze studenty, kteří jsou zapsaní na povinný termín.

V úvodu jsou vypsány informace o počtu přihlášených studentů, kapacitě termínu a případné rezervě. Do kapacity termínu se nezapočítávají vyřazení studenti a studenti se zrušeným zápisem předmětu, pokud takový stav platí v okamžiku konání termínu. Místa pro přidané studenty se odečítají z kapacity termínu nebo z plánované rezervy. V případě přidání studenta nad kapacitu termínu je kapacita automaticky navýšena.

Nového studenta lze na termín přidat jeho dohledáním a následným potvrzením tlačítkem . Pokud má termín vymezenu rezervu, pak při přihlašování studenta na termín může vyučující označit pole Přidat z rezervy. V některých případech mohou být vypsána varování s důvody, které by bránily studentům v přihlášení přes jejich aplikaci. Pokud má být student i přes tyto překážky na termín přidán, stiskne se tlačítko . O přidání na termín jsou studenti informování e-mailovou zprávou.

Seznam přihlášných studentů je zobrazen v přehledové tabulce níže na stránce. Zobrazené údaje lze rozšířit pomocí odkazů nad seznamem přihlášených studentů, například ID uživatele, ID studia, identifikace studia, rozvrhová akce apod. Prostřednictvím ikony ve sloupci Podrobnosti je možné zobrazit souhrn činností a výsledků studenta na předmětu. Studenty lze z termínu odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . O odebrání z termínu jsou studenti informováni e-mailovou zprávou.

Studenty lze odebrat i z termínů, které již proběhly, nicméně tato operace není doporučována zejména z důvodu zachování konzistence dat.