Přidání všech studentů na termín

Aplikace Přidání všech studentů na termín umožňuje přidat na zvolený termín všechny studenty, kteří dosud nemají úspěšně ukončený předmět a vyhovují všem omezujícím kritériím termínu.

Po vstupu do aplikace se vypíše stručná statistika o termínu, včetně jeho kapacity a kapacity místnosti. Kliknutím na tlačítko se přidají všichni studenti předmětu. Automaticky se upraví i kapacita termínu tak, aby odpovídala skutečnému počtu studentů na termínu. O přiřazení na termín jsou studenti informování e-mailovou zprávou. Zatržením volby Zobrazit nejprve důvody, které studentům brání v přihlášení, pokud takové důvody existují. je možné nejprve pro každého studenta zobrazit důvod, proč se nemůže na termín přihlásit. Pokud i přes tyto důvody mají být studenti na termín přihlášení, stiskne se tlačítko .