Odhlášení studentů bez zápočtu

Aplikace Odhlášení studentů bez zápočtu umožňuje odhlásit studenty, kteří dosud nesplnili podmínky pro získání malého zápočtu, z vypsaných termínů zkoušek zvoleného předmětu.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam termínů zvoleného předmětu. U každého termínu jsou uvedeny základní údaje jako je čas a místo konání termínu, jeho druh a typ a jméno uživatele, který termín vypsal. Seznam je možné omezit filtrem nad tabulkou.

Termíny, ze kterých mají být studenti bez uděleného malého zápočtu odhlášení se v seznamu označí zatržením políčka ve sloupci Ozn.. Pomocí voleb pod seznamem lze vybrat všechny termíny, případně termíny určitého typu. Volba termínů se potvrdí stisknutím tlačítka . Následně je vypsán seznam všech studentů bez uděleného malého zápočtu, přihlášených na zvolených termínech. Odhlášení vybraných studentů se dokončí stisknutím tlačítka . O odebrání z termínů jsou studenti informování e-mailovou zprávou.

Odhlašovat studenty nelze z povinných termínů a z termínů, které již proběhly.