Správa termínu

Aplikace Správa termínu umožňuje učitelům zobrazovat podrobné informace o vypsaném termínu a jeho další správu. V úvodu stránky stránky jsou vypsány informace o zvoleném termínu. Pod nimi je zobrazena řada ikon určených právě ke správě termínu. Význam jednotlivých ikon a jejich využití následuje.

  • Hromadná zpráva  - umožňuje zaslání elektronické zprávy všem studentům přihlášeným na termín prostřednictvím poštovní schránky UIS.

  • Seznam přihlášených studentů  - umožňuje zobrazit seznam studentů přihlášených na termín.

  • Zadávání známek pro tento termín  - umožňuje rychlé vložení hodnocení zkoušky či zápočtu do zkušební zprávy studentům přihlášeným na termín. Při vkládání známek z termínu je ve zkušební zprávě prováděna kontrola data zadání, které nesmí předcházet konání samotného termínu. Automaticky lze vložit hodnocení zkoušky nedostavil se všem zobrazeným studentům na termínu, kteří mají pole pro vložení známky z posledního termínu volné. Tlačítko je umístěno pod seznamem studentů.

  • Zadávání zápočtů pro tento termín  - slouží pro rychlé vložení zápočtů z průběžného testu nebo zápočtové písemky.

  • Zadávání výsledků do průběžného hodnocení  - umožňuje vyplnit archy průběžného hodnocení, které jsou evidované pro každého studenta přihlášeného na zkušebním termínu.

  • Automatické hodnocení pro tento termín  - umožňuje přechod do automatického hodnocení s omezením studentů zvoleného termínu. Pokud byl zvolený termín omezen pro skupiny studentů, předvolí se zobrazení automatického hodnocení pro první skupiny z omezení. Není-li termín omezen na skupinu, zobrazí se automatické hodnocení pro skupinu Všichni studenti.

  • Manipulace se studenty na termínu  - umožňuje přidávat nebo odebírat studenty z termínu.

  • Přidat termín podle tohoto  - otevře formulář pro založení nového termínu s předvyplněnými údaji podle zvoleného termínu.

  • Úprava údajů o termínu - slouží k úpravě parametrů zvoleného termínu.

  • Přidat všechny studenty na termín  - umožňuje přidat všechny studenty předmětu na předmětu na zvolený termín.