Zadávání průběžného hodnocení z termínu

Aplikace Zadávání výsledků do průběžného hodnocení umožňuje vyplnit archy průběžného hodnocení, které jsou evidované pro každého studenta přihlášeného na zvoleném termínu. Hodnoty lze vyplnit ručně do polí archů nebo je importovat pomocí formuláře v dolní části stránky.

Zobrazeny jsou pouze archy studentů přihlášených na termín. Z menu lze zvolit zobrazení hodnotících archů:

  • archy ze studentem zapsané rozvrhové akce – archy jsou rozděleny podle rozvrhových akcí studentů přihlášených na termín, pro každou rozvrhovou akci jsou pak zobrazeny všechny dostupné archy;

  • archy z volby Všichni studenti – zobrazen je seznam všech studentů přihlášených na termín a archy, které byly založeny pro skupinu Všichni studenti, tj. pro všechny studenty předmětu; V seznamu lze zobrazit i údaje jako ID uživatele, ID studia a rozvrhové akce, na které je každý student v rámci zvoleného předmětu zapsán (výčet párovaných akcí). Pokud existuje hodnocení pro každou párovanou akci studenta, pak ve sloupci Body je uveden počet bodů za každé hodnocení ve tvaru x+x. Obsah archu lze exportovat;

  • zápočtové archy – zobrazen je zápočtový arch se studenty přihlášenými na termín. Pro jeho vyplnění platí stejná pravidla jako pro zadání známky do zkušební zprávy.

Pokud se údaj vkládaný do hodnotícího archu vyplní do záhlaví sloupce, pak lze zvolit způsob jeho vložení do jednotlivých polí, tj. doplnit do prázdných políček, doplnit do všech políček nebo smazat ze všech políček. Vyplněné údaje je nutné uložit ještě před opuštěním stránky stisknutím tlačítka .

Import se provede tak, že se nejprve pro zvolenou tabulku s označeným sloupcem exportuje soubor, do kterého se výsledky podle daných pravidel zaznamenají, a tento soubor se následně importuje do zvolené tabulky s označeným sloupcem.