Upravit zadání

závěrečná práce!zadání!upravit

Aplikace slouží k úpravě zadání závěrečné práce studenta. Aplikace je přístupná vedoucímu práce, ale také studentovi, který může na tvorbě zadání spolupracovat. Vedoucí práce zde může upravit podobu zadání závěrečné práce. Studentovi je aplikace přístupná v případě, že zadání není kompletní a vedoucí práce jej zpřístupnil k editaci. Aplikace umožňuje studentovi úpravu některých částí zadání závěrečné práce. Jakmile je zadání práce kompletní, uzamče vedoucí práce jeho editaci. Student pak již nemůže do podoby zadání zasahovat.

V úvodu aplikace je zobrazena stručná nápověda s tipy při vyplňování jednotlivých polí zadání. Význam jednotlivých polí a práce s aplikací je podrobněji popsána v založení nového zadání práce.

Položky zadání, které může student upravovat, závisí na konfiguraci systému. Nejčastěji jde o:

  • název práce;

  • cíl práce, případně stručný obsah;

  • literatura – publikace se dohledá přes vyhledávací pole, pokud není nalezena, je možné ji založit.

Všechny úpravy je nutné uložit, buď průběžně nebo po dokončení editace zadání práce.