Nastavení utajení závěrečné práce

Aplikace Odložení zveřejnění závěrečné práce umožňuje odložit zveřejnění jednotlivých částí závěrečné práce (tj. práce, jejích posudků apod.) Odložení lze nastavit společně pro závěrečnou práci a její přílohy a zvlášť pro všechny posudky práce. Odložením se veřejnosti znemožní přístup k jednotlivým položkám, je zobrazena pouze informace o odložení zveřejnění práce a kontaktní údaje na vedoucího práce, uživatelé mají pouze možnost zobrazit si zadání závěrečné práce.

Odložení zveřejnění se nastavuje označením položek formuláře Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce), Posudky závěrečné práce a případným nastavením data, do kdy má být příslušná část neveřejná pro věrejnost a uživatele systému. Neuvedením data Dokdy je doba odloženého zveřejnění neomezena. Volbu je nutné potvrdit tlačítkem . Zveřejnění práce se provede odznačením položek a kliknutím na .

V závislosti na nastavení konkrétního typu závěrečné práce může dojít k automatickému zkrácení neomezené doby odloženého zveřejnění na dobu 3 let.
Práce s odloženým zveřejněním je přístupná autorovi, vedoucímu závěrečné práce, oponentovi práce, příslušnému studijnímu oddělení, vedoucímu pracoviště, na kterém je práce vedena, a vedení vysoké školy.

Elektronické verze závěrečných prací, u kterých je zveřejnění povoleno, jsou přístupné v samostatné aplikaci UIS Závěrečné práce a v aplikaci Lidé na VŠPP.