Zadávání doplňujících informací závěrečné práce

závěrečná práce!doplňující informace

Aplikace Zadávání doplňujících informací závěrečné práce slouží k evidenci doplňujících informací k závěrečné práci. Za doplňující informace se považují: jazyk práce, název práce, abstrakt, právní doložka a klíčová slova. Povinnou položkou ve všech jazykových variantách jsou název práce, její abstrakt a klíčová slova.

Název práce je automaticky vyplněn ze zadání práce. Je možné ho podle potřeby upravit.

Právní doložkazávěrečná práce!právní doložka slouží k uvedení veškerých omezení, která se vztahují na šíření vlastní práce nad rámec autorského a vysokoškolského zákona. Na jejím základě posoudí vedoucí práce způsob utajení práce. Většina studentů však ponechá pole Právní doložka prázdné.

Ke každé jazykové variantě je nutné vložit alespoň tři klíčová slova. Pole pro vložení dalšího klíčového slova se zobrazí kliknutím na . Jazyk závěrečné práce je jazyk, ve kterém je vlastní práce vypracována. Volí se ze zobrazené nabídky. Volbu je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Jazykové varianty se vyplňují přes ikonu . Každá vyplněná položka, včetně klíčových slov, musí být přeložena do všech uvedených jazykových variant.