Doplňující informace závěrečné práce

Aplikace Doplňující informace závěrečné práce zobrazuje doplňující informace uložené k závěrečné práci jako je název práce, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Údaje vyplňuje autor práce při jejím odevzdání v aplikaci Zadávání doplňujících informací závěrečné práce.