Tisk žádosti na studijní oddělení

V aplikaci Tisk žádosti na studijní oddělení umožňuje studentovi pro tvorbu obecné žádosti na studijní oddělení.

Do formuláře se vypíše předmět podávané žádosti a její důvod a stiskne se tlačítko . Vytištěný formulář obsahuje veškeré potřebné náležitosti: jméno a příjmení, datum narození, ID, adresu, studijní program, obor, specializaci, ročník, vlastní text a název žádosti, datum podání žádosti, místo pro podpis žadatele.

Vytištěnou žádost opatří student vlastnoručním podpisem a odevzdá na studijním oddělení.