Témata k závěrečným pracím

témata závěrečných pracírozpisy témat

Aplikace Rozpisy témat je určena pro volbu témat prací vypsaných vyučujícími pro daný předmět, volbu témat závěrečných prací, které vypisují vedoucí závěrečných prací, nebo si zde studenti sami mohou navrhnout své téma bakalářské, diplomové či jiné závěrečné práce.

V aplikaci Témata k závěrečným pracím jsou nabízena volná témata závěrečných prací. Volit témata mohou všichni studenti, kteří dosud nemají zvolené téma závěrečné práce.

Seznam témat

V záložce Seznam témat je zobrazován seznam vypsaných témat závěrečných prací, která vypsali učitelé – vedoucí závěrečných prací. Seznam témat závěrečných prací se zobrazuje pouze v období platnosti milníku Přihlašování k tématům závěrečných prací.

V seznamu jsou uvedena pouze témata, u kterých jsou splněny podmínky k přihlášení. Podmínkou k přihlášení je typ studia (bakalářské, magisterské navazující atd.), další podmínkou může být studium (program, obor, specializace) a/nebo odstudovaný předmět. Hodnoty ve sloupci Obsazeno/Max udávají počet studentů schválených na téma a kapacitu tématu. Pomocí odkazu nad seznamem témat lze zobrazit sloupec Navrženo s počtem studentů čekajících na schválení.

Seznam volných témat lze omezit podle vedoucího tématu nebo podle garantujícího pracoviště. Podrobnější informace o tématu závěrečné práce se zobrazí kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Zde je také umístěno tlačítko pro přihlášení na téma.

Přihlásit se lze pouze na jedno téma. Jakmile je přihláška na téma podána, zobrazí se v menu další záložka Moje téma. Zde je rovněž možné se z tématu odhlásit. Přihlášení na některá témata musí potvrdit příslušný vedoucí tématu, informace o potvrzení je studentovi automaticky zaslána e-mailovou zprávou.

Moje téma

Záložka Moje téma se zobrazuje studentům, kteří se již přihlásili na téma závěrečné práce.

Aplikace zobrazuje podrobnosti o tématu, včetně informací o stavu schválení studenta na tématu. Z tématu je možné se odhlásit stisknutím tlačítka a vybrat si jiné téma práce.

Zamítnutá témata

Aplikace se zobrazuje studentům, kterým bylo zamítnuto alespoň jedno téma závěrečné práce, na kterém byli přihlášeni.

Seznam zamítnutých témat je zobrazen v přehledové tabulce. U každého tématu je uveden důvod, který vyučující uvedl při zamítnutí.