Změna RČ uživatele

Aplikace Změna RČ uživatele slouží ke změně, případně dodatečnému zadání rodného čísla vybraného uživatele. Aplikace je přístupná uživatelům s právem matrika-b.

Z údaje o rodném čísle systém automaticky získává datum narození uživatele, které se samostatně neeviduje. Nemá-li uživatel přiděleno rodné číslo a je-li známo pouze datum narození, jako rodné číslo se zadá uměle vytvořený rodný kód odvozený z data narození.

V případě uživatelů Slovenské republiky je také v aplikaci evidováno, zda bylo rodné číslo přiděleno v České republice. Pokud ano, pak se pro uživatele negeneruje rodný kód. Pokud bylo rodné číslo přiděleno ve Slovenské republice, pak je v aplikaci zobrazeno pole, pro rodný kód používaný pouze pro potřeby SIMS. Rodný kód lze opravit, změnit nebo zrušit přepnutím atributu Rodné číslo vydáno v ČR na hodnotu ano.

Rodný kódrodný kód je uměle generované číslo, které se vytváří uživatelům s cizí státní příslušností podle jejich data narození. Kód slouží k vykazování studentů do matriky (SIMS). K občanům Slovenské republiky narozeným po datu 1. 1. 1993 se UIS při tvorbě rodného kódu chová jako k cizincům. Jejich rodné číslo je v UIS evidováno a používáno jako jednoznačný identifikátor osoby, ale současně je z něj generován i rodný kód, který je vyžadován matrikou. Slovenským studentům, kteří nemají rodný kód v UIS evidovaný, je automaticky generován před odesláním dat do SIMS. Kód lze změnit nezávisle na rodném čísle v aplikaci pro změnu rodného čísla. Rodný kód také řeší možnou situaci, kdy by český a slovenský student měli přidělena stejná rodná čísla.

Typické operace v aplikaci Změna RČ:

  • pouze změna rodného čísla – oprava překlepu (netýká se občanů Slovenské republiky);

  • změna rodného čísla (většinou u cizince), kdy se místo rodného kódu uloženého v poli pro rodné číslo vkládá buď rodné číslo přidělené v České republice, nebo jiný rodný kód přidělený jinou školou;

  • změna rodného kódu občana Slovenské republiky narozeného po 1. 1. 1993 na jiný rodný kód přidělený jinou školou, současně zůstává zachováno rodné číslo přidělené ve Slovenské republice;

  • zaznamenání, že rodné číslo považované za rodné číslo přidělené ve Slovenské republice (uživateli byl vygenerován rodný kód), je rodné číslo přidělené v České republice. Rodný kód se zruší.

Méně typické operace:

  • změna rodného čísla při zadaném rodném kódu, změna nemá vliv na matriku (u občana Slovenské republiky narozeném před 1. 1. 1993);

  • zaznamenání, že rodné číslo považované za rodné číslo přidělené v České republice, je rodné číslo přidělené ve Slovenské republice. Rodný kód se může nebo nemusí přidat;

  • přechod z rodného čísla na rodný kód a zpět na úrovni atributu rodné číslo (uchazeč Slovenské republiky má informačním systémem v přijímacím řízení přiděleno rodné číslo). Pokud má slovenský uživatel v atributu rodné číslo uložen rodný kód, rodný kód se už jako samostatný atribut neřeší;

  • oprava rodného čísla tak, že původní rok narození byl/nebyl větší než 1993 a nový není/je větší než 1993.