Obnova hesla

heslo!obnovení

Aplikace Obnova hesla umožňuje provést nastavení nového hesla pro přihlášení do UIS po správném zodpovězení kontrolní otázky. Tato možnost je přístupná pouze uživatelům, kteří dříve aktivovali funkci pro obnovení zapomenutého hesla v aplikaci Bezpečnostní údaje pro obnovení hesla. Pokud uživatel funkci pro obnovení hesla nemá aktivní nebo nezná odpověď na bezpečnostní otázku, získá nové heslo od svého systémového integrátora. Seznam systémových integrátorů s kontakty poskytuje aplikace Systémoví integrátoři.

Odkaz pro přístup do aplikace pro obnovení hesla je umístěn pod přihlašovacím formulářem.

Po vstupu do aplikace je uživatel vyzván k zadání svého přihlašovacího jména (loginu) do UIS a kontaktní e-mailové adresy, kterou si nastavil v aplikaci Bezpečnostní údaje pro obnovení hesla. Dále je třeba odpovědět na jednoduchou kontrolní otázku a stisknout tlačítko . Je-li vše v pořádku, odešla UIS na zadaný e-mail zprávu s odkazem pro přístup do aplikace na zadání nového hesla. Platnost zaslaného odkazu je omezena na 24 hodin, následně je odkaz deaktivován a není možné jej pro obnovení hesla použít.

Po kliknutí na zaslaný odkaz se zobrazí formulář pro zadání odpovědi na bezpečnostní otázku a nového hesla. Heslo je třeba vložit dvakrát pro eliminaci možného překlepu. Požadavky na bezpečné heslo, jako je minimální počet znaků, obsah minimálního počtu malých a velkých písmen, minimální počet číslic, jsou v aplikaci uvedeny a pokud nebudou dodrženy, nebude nové heslo akceptováno. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Úspěšné nastavení hesla je uživateli oznámeno. Zárověň dojde k deaktivaci odkazu. Nyní je možné se s novým heslem přihlásit do UIS.

Na zadání správné odpovědi na bezpečnostní otázku má uživatel maximálně 3 pokusy. Po jejich vyčerpání dojde k zablokování funkce obnovy hesla a uživatel musí pro nové heslo kontaktovat systémového integrátora.