Evidence elektronických razítek

Aplikace Evidence elektronických razítek slouží ke správě číselníku elektronických razítek datových schránek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním spis-ds-ciselniky.

Nové elektronické razítko se založí pomocí formuláře v úvodu stránky. Pole Externí kódNázev jsou povinná, je tedy nutné je vyplnit. Vyplněný formulář se následně odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných elektronických razítek je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je seřazen podle názvu. Ve sloupci Zrušeno je uveden příznak, zda je dané elektronické razítko zrušené nebo nadále aktivní. Údaje o zvoleném elektronickém razítku je možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Elektronický razítka, která nejsou přiřazena k žádnému typu dokumentu, je možné označit zatržením příslušného políčka ve sloupci Ozn. a smazat stisknutím tlačítka .

Číselník elektronických razítek je využíván v aplikaci Způsob přenosu dokumentů z aplikací UIS do spisové služby, kde je možné razítka nastavovat k jednotlivým typům dokumentů.