Předměty

V aplikaci Předměty lze zobrazit podrobné informace o předmětech garantovaných nebo vyučovaných zaměstnanci pracoviště v aktuálním, budoucím nebo historickém studijním období.

V úvodu aplikace jsou zobrazeny dvě tabulky pro volbu období. V první tabulce je zobrazen seznam období zvoleného univerzitního období, ve kterém vybrané pracoviště vyučuje nebo garantuje předměty. Změnu univerzitního období je možné provést ve druhé tabulce. Aktuální období jsou vypsána tučným písmem. Ve sloupci Typ je pomocí ikon znázorněno, zda pracoviště ve zvoleném období předměty garantuje nebo vyučuje. Volba příslušného období se provede kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat.

Garantované předměty

Záložka Garantované předměty zobrazuje seznam předmětů garantovaných pracovištěm ve zvoleném období.

U každého předmětu je zobrazen jeho kód a název (kliknutím na název lze zobrazit sylabus předmětu) a seznam vyučujících evidovaných u předmětu. Podrobnější informace o vyučujících je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Zobrazit vyučující.

Ve sloupci Počet studentů jsou uvedeny informace o počtech studentů předmětu. Zobrazen je celkový počet aktivních studentů předmětu a dále počet aktivních studentů s uděleným ukončením (ať už s úspěšným nebo neúspěšným) a počet aktivních studentů bez ukončení předmětu. Seznam studentů bez zadaného ukončení předmětu lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Nezadané známky.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Hodnocení lze zobrazit statistiku všech možných ukončení předmětu (např. zápočet, zkouška). Graficky je znázorněna úspěšnost studentů na jednotlivých termínech a celková úspěšnost studentů na všech absolvovaných termínech. Stejné údaje jsou přístupné vyučujícím a studentům předmětu. Dle parametrů předmětu lze údaje omezit dle formy nebo místa studia.

Ikona ve sloupci Evaluace zobrazuje výsledky hodnocení zvoleného předmětu a jeho výuky v aplikaci Evaluace předmětu.

Seznam předmětů je možné omezit pomocí filtru nad seznamem. Předměty lze filtrovat podle (ne)zadaných výsledků a podle rolí jednotlivých vyučujících u předmětu.

Vyučované předměty

Záložka Vyučované předměty zobrazuje seznam předmětů, které ve vybraném období zaměstnanci pracoviště přednášejí, cvičí nebo garantují.

U každého předmětu je zobrazen jeho kód a název (kliknutím na název lze zobrazit sylabus předmětu), jméno garanta předmětu, souhrnná výše jeho pedagogických úvazků a počet studentů na předmětu. Podrobnější informace o vyučujících je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Zobrazit vyučující.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Hodnocení lze zobrazit statistiku všech možných ukončení předmětu (např. zápočet, zkouška). Graficky je znázorněna úspěšnost studentů na jednotlivých termínech a celková úspěšnost studentů na všech absolvovaných termínech. Stejné údaje jsou přístupné vyučujícím a studentům předmětu. Dle parametrů předmětu lze údaje omezit dle formy nebo místa studia.

Ikona ve sloupci Evaluace zobrazuje výsledky hodnocení zvoleného předmětu a jeho výuky v aplikaci Evaluace předmětu.