Evidence složek

vývěska!evidence složek

Aplikace Evidence složek umožňuje zakládání a správu složek Vývěsky. Do aplikace mají přístup správci složek, doplňující správci složek a uživatelé s oprávněním vyveska-s, kteří mohou manipulovat se všemi složkami Vývěsky. Správci a doplňující správci vidí a mohou editovat pouze své složky. Nová složka se založí přes formulář zobrazený v úvodní aplikaci, jehož položky jsou:

 • Název – název složky, pod kterým se bude zobrazovat ve stromu složek, proto je vhodné optimalizovat jeho délku. Je povinnou položkou. Vložit lze i anglický název.

 • Zkratka a zkratka anglicky – zkratka názvu složky.

 • Popis – popis obsahu složky.

 • Nadřízená složka – složka, pod kterou se nová složka hierarchicky zařadí, je povinnou položkou.

 • Max. počet dní expirace – doba, za kterou se příspěvek přestane zobrazovat, je povinnou položkou.

 • Správce – správce složky, je povinnou položkou.

 • Doplňující správce – další správce složky, je povinnou položkou.

  Správce a spolusprávce konkrétní složky lze nastavit nebo změnit v záložce Správce.
 • Práva uživatelů – slouží pro nastavení práv uživatelů ke složce:

  • čtou všichni – slouží pro nastavení všech uživatelů jako čtenářů dané složky. Toto nastavení je vhodné pouze u obecných složek dostupných všem uživatelům UIS. Pro cílené nastavení čtenářů je vhodnější provést individuální/hromadné nastavení čtenářů v záložce Čtenáři v příslušné složce;

  • vidí všichni – slouží pro korektní zobrazení stromu, pokud uživatelé nemají právo danou složku číst, ale mají právo na některou z jejích podsložek

  • edituje správce – volba umožňuje správci složky editovat příspěvky vložené vyvěšujícími do příslušné složky Vývěsky. Správce tak může např. provádět korekce chyb v příspěvcích nebo nevhodné příspěvky přímo mazat.

Tabulka složek zobrazuje složky nadřízené i složky, které k nim hierarchicky náleží. Seznam všech dostupných složek Vývěsky, ke kterým má uživatel přístup, je zobrazen v přehledové tabulce. U každé složky jsou zobrazeny základní údaje jako název, správce, případně doplňující správce. V dalších sloupcích je pak pomocí ikony nebo zobrazeno nastavení práv uživatelů na složku. Podrobnější údaje o složce lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Detail. Evidované údaje a nastavení práv je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Přes ikonu ve sloupci Vstup je možné vstoupit do příslušné složky, zobrazit její obsah v aplikaci Příspěvky a provádět individuální nastavení složky. Odebrání složky se provede jejím označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze složky, ve kterých nejsou vloženy příspěvky.