Přidat příspěvek

Nový příspěvek do zvolené složky může vložit uživatel, který má k této složce přiděleno oprávnění pro přidávání příspěvků nebo je jejím správcem. Jaké má uživatel oprávnění ke složce, je zobrazeno u každého názvu složky v záložce Strom příspěvků.

Příspěvek se vloží přes formulář v aplikaci. Do pole Název příspěvku se vpisuje název příspěvku, pod kterým se se bude zobrazovat v přehledu příspěvků ve složce a také v Osobní administrativě. Je povinnou položkou. Samotný obsah příspěvku se vpisuje do pole Informace. Pokud má být vkládaná informace strukturovaná, pak je možné použít HTML editor. Pokud zvolíme možnost nepoužít HTML editor, pak je povinné zadat informaci.

V poli Důležitost lze nastavit závážnost příspěvku. Pole Expirace slouží pro vložení data, do kterého se má uživatelům informace nabízet. V nápovědném textu nad formulářem je uveden maximální počet dní expirace nastavený pro aktuální složku, tj. počet dní, po které se bude uživatelům informace nabízet. Změnou data v poli Expirace je možné dobu zobrazování příspěvku zkrátit. Vedle pole je uvedeno maximální možné datum expirace, které lze nastavit.

Příspěvek se uloží stisknutím jednoho z tlačítek na konci formuláře. Tlačítko příspěvěk uloží do zvolené složky Vývěsky a nabídne prázdný formulář pro vložení dalšího příspěvku. Tlačítko příspěvek rovněž založí a následně umožní k příspěvku připojit dokumenty z Dokumentového serveru. Nabízeny jsou nejnovější dokumenty vložené do některé ze složek, ke kterým má uživatel přístup. Jejich označením a stisknutím tlačítka se dokumenty připojí k příspěvku. Starší dokumenty pak lze vyhledat zadáním názvu nebo části názvu do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka . Dohledaný dokument je připojen k příspěvku. V případě, kdy hledání vyhoví více dokumentů, zvolí se požadovaný dokument ze zobrazeného seznamu a k příspěvku se připojí tlačítkem .

Seznam dokumentů připojených k příspěvku se zobrazuje v přehledové tabulce. Jednotlivé dokumenty lze z příspěvku odpojit jejich označením a stisknutím tlačítka . Obsah dokument je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Dokument.

Přehled příspěvků ve složce lze zobrazit v záložce Příspěvky.