Čtenáři

vývěska!čtenáři

V záložce Čtenáři lze individuálně nebo hromadně nastavit uživatele, kteří mohou prohlížet příspěvky vložené v příslušné složce Vývěsky.

Individuální nastavení

Záložka Jednotlivě umožňuje individuální správu čtenářů pro zvolenou složku Vývěsky.

Seznam individuálně vedených čtenářů zvolené složky je zobrazen v přehledové tabulce. Pro jednotlivé uživatele je zobrazeno jejich jméno, jméno uživatele, který nastavení provedl a datum nastavení.

Ve sloupci Propagovat je pomocí ikon znázorněna propagace práva do podsložek. V případě potřeby je možné propagaci zrušit kliknutím na ikonu ve sloupci Propagovat, případně obnovit kliknutím na ikonu . Tato nastavení mohou provádět pouze správci nebo spolusprávci složky.

Sloupec Druh - odkud určuje druh přiděleného oprávnění ke složce (automatické - propagováno z nadřazené složky, explicitní - přiděleno v rámci aktuální složky) a jeho původ (v případě automatických práv je zobrazen název složky, ze které je právo propagováno).

Jednotlivé uživatele lze ze seznamu čtenářů odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze uživatele, kteří jsou individuálně nastaveni pro zvolenou složku. Nelze odebrat uživatele propagované z nadřazené složky.

Pro přidání nového uživatele do seznamu čtenářů je připraven formulář v dolní části aplikace. Požadovaný uživatel se dohledá dle jména nebo ID. Vyhoví-li hledanému vzorku více uživatelů, zvolí se požadovaný ze zobrazeného seznamu. Volbou Propagovat do všech podsložek je možné uživateli přiřadit právo i ke všem podřízeným složkám. Přidání nového vyvěšujícího se potvrdí stisknutím tlačítka .

Hromadné nastavení

Záložka Hromadně slouží k přidělení práva číst příspěvky ve složce Vývěsky skupině uživatelů. Skupina uživatelů je definována kvalifikátorem / parametrickým kvalifikátorem.

Seznam přiřazených skupin je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Propagovat je pomocí ikon vyjádřeno, zda má být daná skupina uživatelů propagována i do podsložek. Kliknutím na ikonu je možné nastavení propagace změnit. Označené skupiny je možné odebrat stisknutím tlačítka .

Nová skupina uživatelů se přidá výběrem z nabídky kvalifikátorů nebo parafikátorů a stiskne se tlačítko . V případě parafikátoru je následně nutné doplnit upřesňující parametr. V případě, že má být nastavení skupiny propagováno do podsložek, je nutné před stisknutím tlačítka zaškrtnou volbu Propagovat do všech podsložek.