Disciplinární řízení

Aplikace Disciplinární řízení poskytuje studijní referentce evidenci termínů disciplinárního řízení pro studium a tisk pozvánek k disciplinárnímu řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Nový záznam o disciplinárním řízení se založí prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde se zvolí typ, místnost a čas konání disciplinárního řízení. Zadané hodnoty je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Současně se zaevidováním je studentovi předepsán poplatek za disciplinárního řízení (viz Financování studia).

Seznam evidovaných disciplinárních řízení u zvoleného studia je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu jsou zobrazeny údaje o typu, místu a čase konání. Tyto údaje lze změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Ve sloupci Předseda je zobrazeno jméno předsedy disciplinární komise. Kliknutím na ikonu je možné vytisknout dopis s pozvánkou k disciplinárnímu řízení. Označené záznamy lze stisknutím tlačítka zcela vymazat.

Předseda disciplinární komise je dohledáván dle funkčního období v orgánech pracoviště. Nastavení provádí systémový integrátor v příslušné záložce aplikace Evidence orgánů univerzity.