Hromadný tisk potvrzení pro MV ČR

Aplikace Hromadný tisk potvrzení pro MV ČR umožňuje hromadný tisk dokumentů pro potřeby MV ČR pro studenty se státní příslušností mimo země EU. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Individuální tisk potvrzení umožňuje aplikace Tisk dokumentů ve Studijní evidenci.

Ve formuláři v úvodu aplikace se zvolí omezení výběru studentů, pro které se mají potvrzení tisknout. Z nabídky Potvrzení se vybere požadovaný dokument k tisku. Nejsou-li omezení zadána, bude potvrzení vytištěno všem studentům, což se nedoporučuje nejen z důvodu časové náročnosti. Zatržením políčka Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí bude tisk proveden pomocí dávkové úlohy na pozadí systému. Po dokončení dávky je uživateli zaslán e-mail o dokončení s odkazem do aplikace Tiskové úlohy, kde je možné výsledek tisku stáhnout. Dávkový tisk je vhodné využít při větším počtu studentů. Zatržením políčka Dokument vložit do úložiště osoby je rovněž možné dokument při tisku automaticky založit studentovi do jeho úložiště.

Stisknutím tlačítka dojde k tisku zvoleného dokumentu pro všechny zahraniční studenty dle zadaných kritérií, pro které lze zvolený typ dokumentu vytisknout.