Metajazyk

Pro formátování vybraných textových položek lze v UIS využít zvláštní metajazyk, který se při zpracování (tisku, exportu do RTF) převádí do odpovídajícího zápisu dle příslušného výstupu. Metajazyk umožňuje zapsat:

  • odstavec - souvislý blok textu ukončený novým řádkem (enterem) je interpretován jako odstavec;
  • vertikální mezeru - více volných řádků za sebou vytvoří vertikální mezeru;
  • tučné písmo - požadovaný text se obalí znakem hvězdičky *takto*;
  • kurzíva - požadovaný text se obalí znakem zavináče @takto@;
  • tučná kurzíva - text obalený znakem hvězdičky se obalí do zavináčů, tedy @*takto*@. Opačné pořadí možné není;
  • odkaz - pro vysázení odkazu lze použít symbol dvojité hranaté závorky, do nichž se uvede URL a text odkazu. Zápis se provede následovně: [[URL odkazu|text odkazu]]. Text odkazu je nepovinný, pokud není zadán, zobrazí se jako text odkazu zadané URL. Uvnitř URL lze použít i speciální znaky jako křížek a procento apod., nelze použít znaky hvězdička (*), zavináč (@) a složené závorky ({ a }). Odkazy je možné zvýraznit tučně i kurzívou;
  • seznam s odrážkami - pokud je prvním znakem na řádku minus (-), je daný řádek chápán jako odrážka seznamu. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu seznamu;
  • seznam s číslováním - pokud je prvním znakem na řádku křížek (#), je daný řádek chápán jako položka číslovaného seznamu a je automaticky očíslován. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu seznamu;
  • tabulku - řádek začínající znakem svislítka (|) je interpretován jako řádek tabulky. Znak je rovněž použit pro oddělení jednotlivých částí řádků, které mají být zarovnány pod sebe (sloupců). Počet sloupců v jednotlivých řádcích může být proměnlivý, systém se snaží dopočítat rozumně šířky jednotlivých sloupců. Jakýkoliv jiný řádek vč. volného přeruší tvorbu tabulky.
Pro výpis speciálních znaků metajazyka (*, @, [, ], {, }, -, #) do běžného textu je zapotřebí přidat před daný znak zpětné lomítko (\*, \\, \@, \[, \], \{, \}, \-, \#).