Správa předmětů a šablon SZ

Aplikace Správa předmětů a šablon SZ je portálovou aplikací pro evidenci předmětů, správu skupin a správu šablon předmětů státních a jiných závěrečných zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Příprava závěrečných zkoušek začíná evidencí předmětů ve skladu předmětů státních zkoušek (je zjednodušenou obdobou skladu předmětů vypisovaných ke studiu), odkud se předměty kopírují do příslušného období. V příslušném období se pak předměty skládají do skupin předmětů (povinných, povinně volitelných), které se zařazují do šablon pro jednotlivé studijní programy/obory. Šablony tak pro jednotlivé studijní programy/obory předepisují skladbu předmětů státních zkoušek a zajišťují jejich přiřazení správné skupině studentů.

Aplikace Správa předmětů a šablon SZ je rozdělena do několika částí: