Přerušení změn kmene studentských dat

Aplikaci Přerušení změn kmene studentských dat umožňuje evidovat termíny uzavření změn v datech studentů. Přerušení změn se provádí v případech, kde je zapotřebí znemožnit studijním oddělením manipulaci s daty studentů před určitým termínem (změny po termínu zanášet lze) a mít tato data tudíž fixována. Používá se např. při přípravě sběru matriky nebo vyhodnocení ubytovacích stipendií, kdy není žádoucí, aby došlo pozdějším zásahem do dat studentů k nevhodnému stavu dat (např. studijní chce zaevidovat přerušení studia zpětně do doby, na kterou již bylo studentovi vyplaceno ubytovací stipendium a tím pádem by studentovi toto stipendium bylo vyplaceno neoprávněně). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-x.

Nové přerušení sběru kmene studentských dat se zaeviduje pomocí formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí priorita přerušení (definuje rozsah blokovaných dat - kompletní kmen, jen data potřebná pro ubytovací stipendia apod.) a zadává se rozhodné datum, důvod přerušení a jméno osoby, která o přerušení sběru rozhodla (defaultně vyplněn přihlášený uživatel). Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Rozhodné datum představuje časový údaj, před kterým není možné provádět změny kmene studentských dat v závislosti na prioritě přerušení. Např. pro datum 31. 12. 2017 nelze zaevidovat přerušení, které začíná 20. 12. 2017). Nejbližší možné datum, ke kterému lze přerušení zaevidovat je 1. 1. 2018.

Seznam všech evidovaných přerušení změn kmene studentských dat je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé záznamy je možné editovt po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Označené záznamy lze smazat stisknutím tlačítka .

Přerušení sběru kmene studentských dat se nevztahuje na uživatele s oprávněním matrika-b. Ti mohou změny v datech zanášet i přes evidované blokace.