Sestava pro ohlašovací povinnost cizinců

Aplikace Sestava pro ohlašovací povinnost cizinců sestavu studentů se státním občanstvím mimo EU, kteří ve zvoleném období ukončili nebo přerušili studium a zároveň nemají aktivní žádné další studium. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním study-sestavy-o.

Období, pro které se má sestava studentů zobrazit, se stanoví zadáním dat do polí OdkdyDokdy a stiskne se tlačítko .

Seznam všech studentů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého studenta je uvedeno datum narození a státní občanství. Ve sloupci Důvod je uveden důvod vzniku ohlašovací povinnosti (ukončení nebo přerušení studia). Ve sloupci Datum je pak uvedeno datum, ke kterému bylo studium přerušeno nebo ukončeno.

Seznam studentů je možné vytisknout nebo exportovat pomocí tlačítek umístěných pod seznamem.