Kopírování rozvrhů

Aplikace Kopírování rozvrhů slouží ke kopírování rozvrhů mezi obdobími.

Při tvorbě kopie je vždy v cílovém období založen nový rozvrh a jsou zkopírovány všechny akce z původního rozvrhu. Nelze tedy provádět pouze částečné kopie. Kopírovány jsou pouze akce předmětů nacházejích se v cílovém období, předměty nenalezené v cílovém období jsou přeskočeny a uživatel je o tomto informován ve výsledku kopírování. Nejsou kopírovány informace specifické pro daný rok – omezení na program, obor a skupinu, vyučující, zadané vyjímky konání.

V aplikaci se zvolí cílové období, do kterého se má rozvrh zkopírovat. Výběr se potvrdí tlačítkem . Následně se zadá název nového rozvrhu a nastaví se období jeho platnosti. Podle zadané délky platnosti jsou při kopírování automaticky prodlouženy nebo zkráceny periodické předpisy, resp. doplněna nebo smazána příslušná konání. Stisknutím tlačítka bude vybraný rozvrh zkopírován. Výsledek kopírování, včetně předmětů jejichž rozvrhové akce se nepodařilo zkopírovat, je vypsán na obrazovce.