Evidence omluvenek

Aplikace Evidence omluvenek slouží k evidenci omluvenek (absencí) studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Nová omluvenka se studentovi zaeviduje prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace, kde se vyplní období, ve kterém bude student nepřítomen, a důvod nepřítomnosti. Není-li termín přesného ukončení omluvenky znám, vepíše se orientační datum a položka Předpokládané ukončení omluvenky se nastaví na ano. Vyplněné údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Všechny omluvenky studenta se řadí v tabulce, jejíž zobrazení se může omezit filtrem na aktuální omluvenky nebo všechny. Ikony ve sloupci Stav vyjadřují, zda je ukončení platnosti omluvenky skutečné  nebo předpokládané . Omluvenky lze zpětně opravit přes ikonu nebo smazat označením omluvenky a kliknutím na tlačítko .

Vložené omluvenky se vypisují studentům v aplikaci Moje omluvenky a vyučujícím předmětů, které studenti studují, v aplikaci Omluvenky v Záznamníku učitele.