Pracovní stáž

Aplikace Pracovní stáž umožňuje evidenci a správu pracovních stáží, které student v rámci svého studia na VŠPP absolvoval v některém z partnerských podniků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p nebo zahranicni-b.

Novou pracovní stáž lze zaevidovat prostřednictvím formuláře v úvodu aplikace. Zde se zvolí druh dohody a následně podnik, ve kterém se pracovní stáž uskuteční a zadá se datum odjezdu a příjezdu. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Pro správu podniků pro stáže je k dispozici aplikace Správa zahraničních podniků.
Číselník druhů dohod pro pracovní stáže spravuje vývojový tým UIS.

Evidované pracovní stáže studenta jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každé stáže jsou uvedeny následující údaje:

  • Druh – druh dohody, v rámci které je stáž vedena.

  • Podnik - název podniku, ve kterém se stáž uskutečnila.

  • Stav – vyjadřuje, zda je student na stáži, nebo již stáž ukončil. Při vložení stáže se automaticky nastavuje stav student na výjezdu, po návratu studenta je zapotřebí provést ručně změnu na stav ukončený výjezd. Změna stavu se provede přes ikonu ve sloupci Upravit.

  • Skutečné odkdySkutečné dokdy – vyjadřují skutečná data odjezdu a příjezdu, která jsou odesílána do matriky studentů.

  • Upravit – přes ikonu v tomto sloupci je možné provést změnu podniku, stavu pobytu a upravit skutečná data odjezdu a příjezdu, případně zaevidovat poznámku ke stáži pro interní potřeby.

Evidované pracovní stáže je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Studentům na pracovní stáži nelze ukončit studium, nejprve musejí mít zaevidován konec stáže. Pracovní stáž musí být ukončena před závěrečnými zkouškami.