Atributy portů zařízení

Aplikace Atributy portů zařízení umožňuje hromadné nastavení vybraných atributů portů síťových zařízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sit-a nebo sit-b.

Po vstupu do aplikace se zobrazí seznam zařízení v síti dle nastaveného filtru v úvodu aplikace. Zařízení lze filtrovat dle jejich typu a místnosti, ke které jsou zařízení evidována. Změnu filtru je nutné vždy potvrdit stisknutím tlačítka .

V zobrazeném seznamu jsou pro každé zařízení uvedeny základní informace jako identifikace portu, DNS jméno, IP adresa a další údaje. Pod seznamem je pak zobrazena nabídka Operace, která slouží pro výběr hromadné operace s atributy zařízení. Význam jednotlivých možností:

  • Upravit atributy - tato operace umožňuje nastavit nové hodnoty zvolených atributů u všech zařízení označených v seznamu. V případě atributu PXE Server je třeba vyhledat příslušné zařízení dle IP adresy nebo jména a následně jej označit ve výsledku hledání.

  • Odebrat atributy - tato operace pro všechna zařízení označená v zobrazném seznamu smaže nastavení zvolených atributů.

Pro dokončení zvolené operace je zapotřebí stisknout tlačítko .