Volba rozvrhové akce

Aplikace Volba rozvrhové akce slouží pro výběr rozvrhových akcí předmětu. Aplikace je přístupná studentům a studijním referentkám, přičemž studijní referentky mají v aplikaci vyšší oprávnění a mohou volit i některé z rozvrhových akcí, které studentovi nejsou dostupné.

Rozvrhovou akci si volí studenti prezenční i kombinované formy studia.

Výběr rozvrhových akcí je omezen podle formy rozvrhu, což znamená, že studenti prezenční formy studia nemohou volit rozvrhové akce z rozvrhu pro kombinovanou formu studia.

V aplikaci je zobrazen přehled rozvrhových akcí předmětu, ze kterých je možné vybírat. Samostatně jsou vypsány akce pro přednášky a samostatně pro cvičení/semináře. U každé akce je uveden den a čas, kdy bude výuka probíhat a typ akce (přednáška, cvičení apod.). Sloupec Četnost udává, s jakou četností se rozvrhová akce bude opakovat - každý týden, jen v sudém/lichém týdnu, nepravidelně. V případě nepravidelné výuky jsou konkrétní dny uvedeny ve sloupci Poznámka. Ve sloupci Kapacita je uveden počet studentů na rozvrhové akci následovaný kapacitou rozvrhové akce. Dále je uvedena místnost, ve které bude výuka probíhat, jméno vyučujícího, případně poznámka.

Ve sloupci Výjimky mohou být uvedeny změny ve výuce rozvrhové akce, případně zrušená výuka. Je dobré těmto údajům věnovat pozornost.

Výběr rozvrhové akce se provede označením políčka ve sloupci Ozn. a volba se potvrdí tlačítkem . Chybí-li u rozvrhové akce možnost označení, znamená to, že takovou akci není možné zapsat (např. z důvodu naplnění její kapacity). Student si může zapsat pouze takovou akci, jejíž jazyk výuky odpovídá jazyku studia předmětu.

Rozvrhová akce může být vložena napevno v případě, že je pro předmět vypsána jen jedna akce nebo pokud byla rozvrhová akce striktně přidělena.