E-karta

Aplikace E-karta umožňuje studentům aktivaci tzv. e-karty, díky které mohou mít ve svém mobilním telefonu užitečné údaje o svém studiu, jako je například osobní rozvrh, termíny zkoušek, kontaktní údaje na studijní oddělení atd.

Pro používání e-karty je třeba mít ve svém mobilním zařízení aplikaci, která umí s e-kartami pracovat - tzv. peněženku. Odkazy na vhodné aplikace jsou uvedeny v nápovědném textu v aplikaci.

Při prvním vstupu do aplikace je třeba službu aktivovat udělením souhlasu se zpracováním údajů poskytovatelem služby a jejich potvrzením tlačítkem . Po udělení souhlasu dojde k vydání e-karty a v aplikaci se zobrazí QR kód, po jehož naskenování v aplikaci typu peněženka se karta přidá do mobilního zařízení a je možné ji používat.

Podobu e-karty lze zobrazit po kliknutí na odkaz v nápovědném textu v aplikaci. Kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu karty se zobrazí zadní strana karty s užitečnými informacemi.

Údaje na e-kartě se v systému automaticky aktualizují každý den v brzkých ranních hodinách. Aby se aktualizace projevila i v mobilním zařízení, je třeba v průběhu daného dne zařízení připojit k Internetu.