Správa vydaných e-karet

Aplikace Správa vydaných e-karet poskytuje přehled všech vydaných e-karet. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ekarty-a.

Vydávání e-karet provádí sami studenti v aplikaci E-karta, která je přístupná přes Portál studenta v části Moje studium. E-karty jsou primárně evidovány na serveru společnosti Your System, odkud jsou tato data přenášena do UIS, kde na ně lze nahlížet. Stažení aktuálních dat ze serveru se provede stisknutím tlačítka . Rušení vydaných e-karet se rovněž provádí na serveru společnosti Your System. Po zrušení e-karty na serveru, je následně nutné obnovit uložená data v UIS pomocí tlačítka . Až poté dojde ke zrušení karty i v UIS.

Vydané e-karty jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Pomocí nabídek nad seznamem lze data tabulky filtrovat, případně seřadit dle zvoleného pole. Při větším počtu záznamů je výpis stránkován. Pomocí tlačítek pod seznamem lze data exportovat do MS Excel. Exportovat lze všechny záznamy vyhovující zvolenému filtru nebo jen záznamy z aktuálně zobrazené stránky.