Preference

Aplikace Preference slouží pro přizpůsobení chování helpdesku. Na základě nastavených možností jsou/nejsou zasílány informace o změnách v požadavku do e-mailové schránky uživatele. Nastavené hodnoty je nutné uložit přes tlačítko .

Význam jednotlivých položek je následující:

Zasílat informační e-mail o změnách v komentářích požadavku
Je možné zvolit zasílání informací o všech požadavcích, o mnou zadaných požadavcích, mnou řešených požadavcích nebo mnou řešených a odpovědných požadavcích. Zvolit lze pouze jednu variantu.
Výběr záložky pro odkaz z e-mailu
Uživatel může nastavit, do jaké záložky kanálu povede odkaz, který bude k e-mailu připojen. V rozbalovací nabídce jsou následující záložky: Základní údaje, Komentáře, Úkoly, Rozpočty, Provozní informace, Vše.
Zasílat informační e-mail o vzniku odpovědnosti za požadavek
Pokud bude označena možnost ano, pak budou zasílány informace o všech požadavcích s přidělenou odpovědností.
Zasílání úplné historie (závěr a všechny komentáře) v e-mailu o akceptaci
Pokud bude označena možnost ano, pak bude zpráva o akceptaci požadavku doplněna o celou historii řešení daného požadavku, tj. bude obsahovat zadání požadavku a všechny komentáře.
Zasílat informační e-mail při přidání úkolu
Při nastavení tohoto atributu je zasílán e-mail s informací o přidání úkolu, kde je uživatel řešitelem.
Zasílat informační e-mail při změně úkolu
Pokud je atribut nastaven, pak je zasílán e-mail s informací o změně úkolu, jehož je uživatel řešitelem.
Zasílat informační e-mail při dokončení úkolu
Pokud je nastaveno, pak je zasílán e-mail o dokončení úkolu jiným řešitelem v požadavku.
Odkaz v e-mailu do virtuálního kanálu
Pokud je atribut nastaven, pak odkaz do Helpdesku v příchozím e-mailu bude obsahovat váš virtuální kanál.