Mé požadavky

Aplikace Mé požadavky zobrazuje seznam požadavků založených uživatelem, umožňuje sledovat stav jejich řešení, přistupovat ke komentářům, spravovat přílohy apod. Záložka se zobrazuje uživatelům s rolí (zadávání problémů).

U každého požadavku je zobrazen jeho stav, priorita, řešitelé, odpovědnost. Seznam lze omezit filtrem.

S požadavky lze provádět následující operace:

 •  Detaily – kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti o požadavku, včetně zadaného URL. Kliknutím na URL se otevře příslušná stránka.

 •  Komentáře k požadavku – kliknutím na ikonu se přejde do záložky Komentáře pro zobrazení či psaní komentářů.

 •  Export do RTF – kliknutím na ikonu se zobrazí celá historie požadavku, včetně komentářů v textové podobě pro další využití.

 •  Odsouhlasení požadavku – ikona je zobrazena od okamžiku, kdy řešitel označí požadavek za zpracovaný a požaduje jeho akceptaci a následné ukončení. Další možností je požadavek vrátit zpět k doplnění.

 •  Vrátit požadavek – ikona se zobrazuje v okamžiku, kdy řešitel navrhne požadavek k jeho ukončení. Lze vrátit pouze požadavek, který je ve stavu vyřešený a má vložený závěr. Odmítnout jej může odpovědná osoba, řešitel požadavku nebo uživatel s rolí (akceptace řešení). Potvrzením operace přes tlačítko se vyřešený požadavek vrátí do stavu řešený.

 •  Změnit přílohy – autor a řešitelé požadavku mohou v průběhu řešení vkládat nové přílohy. Součet velikostí všech vložených souborů nesmí překročit celkovou kvótu 10 MiB a zároveň je omezen počet vložených souborů na max. 3 na osobu. Přílohy, které autor vložil, může zároveň i odstranit. Přílohy vložené ostatními uživateli smazat nelze.

Ve sloupci Příznak je barevnou ikonou znázorněn stav požadavku (např. nabízen k ukončení) nebo jeho změna (např. v jeho komentáři). Kliknutím na ikonu se některé příznaky přestanou zobrazovat.

Význam jednotlivých příznaků:

 •  Požadavek, který řeším nebo mám odpovědnost

 •  U požadavku došlo ke změně od posledního zobrazení komentářů

 •  Ikona informuje o předání požadavku k akceptaci. Kliknutím na ikonu je požadavek o akceptaci zrušen. Je třeba potvrdit zadavatelem požadavku

 •  Požadavek je nabízen k ukončení (je třeba potvrdit oprávněným pracovníkem)

 •  Ikona se zobrazuje u uživatele, který je odpovědnou osobou za požadavek

 •  Ikona značí změny v charakteristice (např. změna provozní informace nebo upozornění na zveřejnění přílohy)

 •  Perzistentní požadavek - stálý požadavek, na kterém se průběžně pracuje a který se neuzavírá

Význam priorit:

 • vysoká

 • normální

 • nízká

Legenda vysvětlující jednotlivé ikony stavu, priorit a operací je uvedena dole pod tabulkou. Otevře se rozkliknutím.