Přidělování

Aplikace Přidělování umožňuje přidělení aktuálních požadavků jejich řešitelům. Aplikace je dostupná uživatelům s rolí (přiřazování).

V této aplikaci lze přidělovat požadavky ručně, pokud není nastaveno automatické přidělování v aplikaci Autopřidělování.
Do aplikace lze vstoupit také ze seznamu kanálů kliknutím na počet nepřidělených požadavků ve sloupci Nepřiděleno.

Seznam požadavku čekajících na přidělení je zobrazen v přehledové tabulce. U každého požadavku je uveden název, priorita, datum zadání a jméno zadavatele. Seznam lze omezit filtrem.

U každého požadavku je uvedena sada ikon:

  •  Přidělit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro přidělení požadavku konkrétním řešitelům. Součástí formuláře jsou podrobnosti o požadavku, menu pro zvolení kategorie požadavku, závažnost (priorita) požadavku, osoba, která bude mít za řešení požadavku odpovědnost, dále seznam řešitelů kanálu, ze kterého lze označením zvolit libovolný počet osob pro řešení požadavku, a pole pro vložení komentáře. Po vyplnění a uložení formuláře je požadavek přidělen k řešení. Pokud není přidělen řešitel, automaticky je jako řešitel nastavena osoba zodpovědná za požadavek. Řešitele lze zpětně měnit (odebírat, přidávat) přes provozní informace požadavku.

  •  Odmítnout – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro odmítnutí požadavku a vložení důvodu odmítnutí. Důvod i vyjádření se zobrazí autorovi požadavku. Po uložení důvodu je požadavek bez řešení přeřazen do historie.

  •  Vyřešeno – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro zvolení kategorie, závažnosti, odpovědnosti, pro označení řešitelů a vložení závěru. Po vyplnění formuláře se požadavek tlačítkem označí za vyřešený.

  •  Příloha – ikona se zobrazuje v případě, že je k požadavku přiložen soubor (text, obrázek apod.). Kliknutím na ikonu se soubor otevře. Pro úspěšné otevření přílohy je nutné mít nainstalovaný potřebný SW.