Nabídky spolupráce

V aplikaci Nabídky spolupráce jsou zobrazeny požadavky, které jsou řešeny v jiném helpdeskovém kanálu, odkud jsou nabízeny do dalších kanálů k přijetí (přistoupení k řešení).

V prvním přehledu je uveden výčet nabídnutých požadavků, které čekají na přijetí. V seznamu je uveden Název požadavku, Poznámka, datum, kdy byl požadavek nabídnut a jméno osoby, která nabídku učinila. Dále sloupec Náhled  s ikonou pro zobrazení, sloupec Přijmout  pro přijmutí požadavku a sloupec Odmítnout  pro odmítnutí požadavku. V okamžiku, kdy uživatel přijme/odmítne nabídku spolupráce, přesune se požadavek do druhé tabulky.

Ve druhé tabulce je uveden výčet přijatých a odmítnutých požadavků podle data, kdy byly nabídnuty. V prvním sloupci Název požadavku, je název, který slouží zároveň jako odkaz do konkrétního požadavku. Sloupec Poznámka slouží jako prvotní informace k požadavku; sloupec Nabídnuto zobrazuje datum, kdy byl požadavek nabídnut k přijetí. Ve vedlejším sloupci Nabídl je uvedeno jméno uživatele, který nabídku učinil. V dalším sloupci Stav je zobrazena ikona dle stavu požadavku Přijato nebo Odmítnuto. V posledních dvou sloupcích je uvedeno datum a čas změny požadavku a jméno osoby, která změnu provedla. Kliknutím na jméno osoby je uživatel přesměrován do aplikace Lidé na VŠPP na konkrétní osobu.