Závěrečné práce

Aplikace Závěrečné slouží k zobrazení seznamu, prohlížení a správě závěrečných prací daného pracoviště.

Aktuální práce

Záložka Aktuální práce poskytuje tajemníkovi pracoviště přehled aktuálně vedených závěrečných prací.

Pro zobrazení přehledu vedených prací se filtrem v úvodu aplikace zvolí omezující podmínky a stiskne se tlačítko Omezit. V zobrazeném přehledu jsou uvedeny základní informace o závěrečné práci, jejím autorovi a také vedoucím práce. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci provádět další operace spojené s úspěšným odevzdáním studentovy práce.

Podrobnější informace o přehledu vedených prací naleznete v aplikaci Vedené práce.

Historické práce

Záložka Historické práce poskytuje tajemníkovi pracoviště přehledy historických závěrečných prací vedených na pracovišti. Za historické práce jsou považovány závěrečné práce studentů, jejichž studium už bylo ukončeno (úspěšně či neúspěšně).

Pro zobrazení přehledu historických prací se filtrem v úvodu aplikace zvolí omezující podmínky a stiskne se tlačítko Omezit. V zobrazeném přehledu jsou uvedeny základní informace o závěrečné práci, jejím autorovi a také vedoucím práce. Přes ikonu ve sloupci Podrobnosti lze přejít do aplikace Závěrečné práce, kde je možné zobrazit další informace o závěrečné práci, případně provádět další operace.

Podrobnější informace o přehledu historických prací naleznete v aplikaci Vedené práce.

Nová závěrečná práce

Prostřednictvím záložky Nová závěrečná práce může tajemník pracoviště zakládat nová zadání závěrečných prací jednotlivým studentům.

Po vstupu do aplikace je zobrazena nabídka Vedoucí práce, ve které jsou uvedeny osoby, které na zvoleném pracovišti mohou vést závěrečnou práci. Požadovaná osoba se zvolí ze seznamu. Následně se do vyhledávacího pole zadá jméno studenta, pro nejž se má zadání závěrečné práce založit a stiskne se tlačítko . V seznamu studentů vyhovujících zadanému vzorku se označí požadovaný student (v případě více nalezených osob) a tlačítkem se přejde ke tvorbě zadání závěrečné práce.