Změna místa výuky

Aplikace Změna místa výuky umožňuje měnit místo studia zapsaného předmětu.

Změna místa, ve kterém je předmět studován, se provede pomocí připraveného formuláře, kde je uvedeno současné místo studia a nabídka pro výběr místa nového. Požadované místo studia se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Po jeho stisknutí dojde ke změně místa studia zvoleného předmětu a následně k návratu zápisové aplikace. Současně se změnou místa jsou odebrány dříve zvolené rozvrhové akce předmětu. Student si následně volí nové rozvrhové akce.

Změnu místa studia lze provést pouze pokud se daný předmět vyučuje ve více místech studia.