Harmonogram

Aplikace Harmonogram umožňuje zobrazení a správu harmonogramu projektu. Aplikace je rozdělena do několika záložek popsaných níže:

Zobrazení harmonogramu

Harmonogram je zobrazen jako časová osa e-projektu, na níž jsou vyznačeny termíny akcí souvisejících s projektem. V levé části osy je vloženo datum zahájení a ukončení projektu, v pravé části jsou vyznačeny důležité termíny, tzv. milníky. Významná data jsou vypsána tučným písmem. Poznámku o termínu lze zobrazit kliknutím na název termínu.

Editace harmonogramu

Harmonogram si mohou zobrazit všichni pracovníci projektu. Editovat ho může správce projektu nebo uživatel s rolí administrativa přes formulář v záložce Editace harmonogramu, který slouží k zakládání nových záznamů (milníků) na časové ose. Pod formulářem je seznam všech vložených časových údajů.

Nastavení

V záložce Nastavení je možné v harmonogramu projektu nastavit zobrazování termínů a akcí z harmonogramu vědecko-výzkumných projektů, ke kterým je tento projekt připojen. U každého termínu je uveden název projektu, z jehož harmonogramu termín vychází.