Taxonomie

V aplikaci Taxonomie je možné definovat pojmenování (taxonomii) jednotlivých úrovní opory (oddílů textů). Taxonomií lze omezit počet úrovní použitelných v opoře, například při vytvoření taxonomie kapitola — sekce — podsekce bude maximální možná hloubka opory tři úrovně. Tímto způsobem je možné omezit vytváření libovolných hierarchií v rámci opor ostatními autory.

Pokud nebude pojmenování vytvořeno, bude při tvorbě opory použito označení oddíl textu a bude možné tvořit neomezenou hloubku struktury opory.