Slovníček pojmů

Slovníček pojmů – tato část umožňuje vložit slovníček pojmů například do závěru každé kapitoly nebo celé studijní opory. Pojmy jsou definovány v záložce Seznam pojmů, odkud lze do části opory vybrat libovolný počet pojmů.

V sekci Přiřazení pojmu k části je uveden přehled pojmů a v něm název, kdy byl pojem změněn/založen, kdo ho změnil/zavedl a zobrazení pojmů přes ikonu . Pojmy lze označit přes zaškrtávací pole ve sloupci Ozn. a přes tlačítko dokončit operaci. Tím se pojem přesune do tabulky výše, kde je uveden seznam pojmů, které byly k části přiřazeny.