Hromadné zadávání získaných bodů

Aplikace Hromadné zadávání získaných bodů slouží k hromadnému vkládání bodů a variant testů za jednotlivé předměty, které uchazeči absolvovali v rámci přijímací zkoušky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Ty lze vypsat například podle studijního programu a oboru, studijní formy, etapy, místa studia, kola přijímacího řízení a vypsaného termínu přijímací zkoušky (zde existuje volba pro výpis uchazečů bez přiděleného termínu, což umožňuje pracovat s uchazeči, kteří nebudou skládat přijímací zkoušku). Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení, například místo studia je nabízeno jen v případě, že existuje více možností. Stisknutím tlačítka se zobrazí požadovaný seznam uchazečů.

Vkládat výsledky přijímacích zkoušek lze jen uchazečům s kompletní přihláškou. Uchazeči s nekompletní přihláškou v seznamu nejsou.

Seznam je rozdělen na listy po padesáti uchazečích. Zobrazení seznamu lze omezit podle počátečního písmene příjmení uchazeče a podle vložení rozhodnutí. Nad seznamem je uveden skutečný počet listů s uchazeči a odkazy pro zobrazení následujícího nebo předchozího listu – Následující listPředchozí list. Body k jednotlivým předmětům se uchazečům vkládají do polí ve sloupci Body, celkový zisk bodů je automaticky zobrazován ve sloupci Body celkem. Případné označení varianty testu lze vložit do sloupce Varianta. V případě zadávání výsledků pro předměty prvního kola u vícekolového přijímacího řízení lze ve sloupci Postup do 2. kola evidovat postup uchazečů do dalšího kola přijímacího řízení. Vyplněné hodnoty je nutné uložit tlačítkem vždy při opuštění aktuálního listu, tj. i při přechodu na další list, jinak budou údaje ztraceny.

Sestavu uchazečů s body získanými za jednotlivé předměty přijímací zkoušky lze vytisknout v aplikaci Tisk sestavy s body a variantami testů.